Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance (1972) Full Movie

Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance
7.6/10 by 75 users

Watch Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance (1972) : Full Movie Online In this first film of the Lone Wolf and Cub series, adapted from the manga by Kazuo Koike, we are told the story of the Lone Wolf and Cub's origin. Ogami Itto, the official Shogunate executioner, has been framed for disloyalty to the Shogunate by the Yagyu clan, against whom he now is waging a one-man war, along with his infant son, Daigoro.

Title Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance
Release Date Jan 15, 1972
Genres , ,
Production Company Katsu Production Co. Ltd.
Production Countries Japan
Casts Tomisaburō Wakayama, Fumio Watanabe, Shigeru Tsuyuguchi, Asao Uchida, Tomoko Mayama, Akihiro Tomikawa, Goro Kumon, Taketoshi Naitô, Yoshi Katô, Keiko Fujita, Reiko Kasahara
Plot Keywords japan, assassin, samurai,
Ogami Itto
Ogami Itto
Tomisaburō Wakayama
Sugito
Sugito
Fumio Watanabe
Matsuki Junai
Matsuki Junai
Shigeru Tsuyuguchi
Goto
Goto
Asao Uchida
Osen
Osen
Tomoko Mayama
Daigoro Ogami
Daigoro Ogami
Akihiro Tomikawa
Goro Kumon
Taketoshi Naitô
Yoshi Katô
Keiko Fujita
Reiko Kasahara
Kauji Sokiyamo
Teruo Matsuyama
Shunya Wazaki
Otabe Michimaro
Saburo Date
Ryûtarô Gomi
Kyôichi Satô
Hiroshi Hasegawa
Kôji Fujiyama
Jun Takigawa
Hisao Hamita
Yukio Horikita
Retsudo Yagyu
Retsudo Yagyu
Tokio Oki
Tadashi Iwata
Manabu Morita
Hajime Etsukawa
Jun Fujikawa
Shôji Mori
Sumao Ishihara
Kôji Uehara
Tamotsu Fujiharu
Jun Soloni
Kanae Kobayashi
Tokio Oki
Shinji Nunome
Iwao Kasumi
Kazuo Mortuchi
Junichi Naitou
Kazuo Ôbayashi
Yoshumitsu Shimonura
Kazuyo Yanaka
Massmi Koshiomon
Chizuru Kobayashi
Yutaka Nakamura
Yûji Hamada
Yûsaku Terashima
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters